Quản trị trực tuyến tại mọi thời điểm

Các giao thức thông tin trực tuyến được cấp bằng sáng chế của Meraki cho phép các quản trị viên quản lí hệ thống từ Internet mà không bị mất kiểm soát hoặc khả năng đáp ứng. Meraki đã phát triển 1 giao thức đạt mục đích nhằm cung cấp thông tin 2 chiều phong phú một cách an toàn với chi phí băng thông tối thiểu.

Ping graph

Custom-designed real time tunnel

Meraki devices — wireless APs, switches, and security appliances — provide a rich stream of real time information to Meraki's cloud. This communication is key to the extensive visibility and control afforded by the Meraki platform. Instead of burdening the network with high overhead, poor responsiveness, and complex configuration, Meraki engineers developed and patented a lightweight, secure, zero-configuration control tunnel that provides rich real time data without compromising efficiency.

Ultra-efficient compression protocols

Each Meraki device streams rich monitoring and usage metrics to the cloud, providing administrators with real time "remote hands" tools, detailed event logs, searchable databases, and rich reports on application, device, and client usage. Custom designed communications protocols deliver this extensive information without introducing network overhead. In fact, each Meraki device typically utilizes 1 kb/s or less. Advanced compression algorithms minimize overhead without introducing latency or performance burdens.

Seamless high availability

Meraki's control tunnel supports seamless high availability. Every Meraki network is backed by at least three independent datacenters, and the management tunnel between Meraki devices and the cloud automatically connects to the right datacenters, handling failover seamlessly.

“Để có thêm thông tin và tài liệu tiếng Việt, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi.”