TIN DWN

Hội thảo Cisco Meraki “Công nghệ Meraki dành cho giáo dục và y tế”

Công nghiệp 4.0 đã và đang phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây, giúp phát triển hoạt động của nhiều ngành nghề khác nhau. Ngành giáo dục và y tế cũng không nằm ngoài khuynh hướng phát triển này. Tuy nhiên vướng mắc hiện tại là cơ sở hạ tầng mạng đang có đáp ứng đủ yêu cầu của ngành công nghiệp 4.0 hay không ?. Nắm bắt được vấn đề trên công ty DWN phối hợp cùng hãng Cisco Meraki đã tổ chức một buổi hội thảo vào ngày 19/09/2018 tại khách sạn Sheraton Saigon với chủ đề “Công nghệ Meraki dành cho giáo dục và y tế”.